دانلود رایگان


خط مماس در دیفرانسیل و انتگرال - دانلود رایگاندانلود رایگان 800x600خط مماس بسياري از مسائلمهم حساب ديفرانسيل وانتگرال، به مسئله پيدا كردن خط مماس وارد بر منحني در يكنقطه معين روي منحني مربوط مي شوند. در هندسه مسطحه اگر

دانلود رایگان

خط مماس


بسياري از مسائلمهم حساب ديفرانسيل وانتگرال، به مسئله پيدا كردن خط مماس وارد بر منحني در يكنقطه معين روي منحني مربوط مي شوند. در هندسه مسطحه اگر منحني دايره باشد، خط مماسدر يك نقطه Pروي دايره، به عنوان خطي تعريف مي شود كه دايره را فقط در يك نقطه قطع مي كند. اينتعريف در حالت كلي براي همه منحنيها صادق نيست. به عنوان مثال، خطي كه مي خواهيمدر نقطه P بر منحني مماس باشد، منحني را در نقطه ديگريمانند Q قطع خواهد كرد.

در اين بخش، تعريفمناسبي از خط مماس بر نمودار يك تابع درنقطه اي روي نمودار، ارائه مي دهيم. براي اين كار، ضريب زاويه خط مماس در يك نقطهرا تعريف مي كنيم، زيرا اگر ضريب زاويه يك خط و نقطه اي روي آن معلوم باشند، آن خطمعين مي شود.

تصور كنيد تابع fدر x1 پيوسته است. مي خواهيم ضريب زاويه خط مماسبر نمودار f در نقطه P(x1,f(x1))را به دست آوريم. فرض كنيدI بازه بازي باشد كه شامل x1است و f بر اين بازه تعريف شده است.نقطه ديگر Q(x2,f(x2))را روي نمودار f در نظر مي گيريم به طوري كه x2نيز در I باشد. خطي را كه از p و Qمي گذرد رسم مي كنيم. هر خطي كه از دونقطه يك منحني بگذرد، خط قاطع ناميده مي شود؛ پس خط گذرنده از pو Q يك خط قاطع است. خط قاطع به موازي مقادير مختلف x2رسم شده است . يك خط قاطع خاص نشان داده شده است. در اين شكل Qدر طرف راست P قرار دارد. معهذا، Qمي تواند در طرف چپ P نيز باشد .


20 صفحه فایل ورد


خط


مماس


در


دیفرانسیل


و


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دیفرانسیل: مشتق - aghamoalem.ir

پیشرفت حساب دیفرانسیل و انتگرال در ... از این نقاط و نیز وجود خط مماس را در این ...

دانلود رایگان کتاب های ریاضی، جزوه ریاضی ، تفریحی …

amazing and aesthetic aspects of analysis paul loya کتاب جنبه های شگفت انگیز و زیبای آنالیز ریاضی

مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر …

اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را ...

تخته سفید | مشتق ۱۱ - معادله خط مماس بر منحنی

... خط مماس بر منحنی آشنا می شویم. نظرات، پیشنهادات و ... دیفرانسیل, و, انتگرال ...

مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر …

اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را ...

مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر …

اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را ...

حسابان - معادله خط مماس

... خان آکادمی-حسابان-معادله خط مماس-حسابان یا حساب دیفرانسیل و انتگرال ... در این حساب ...

مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر …

اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را ...

دیفرانسیل: مشتق - aghamoalem.ir

پیشرفت حساب دیفرانسیل و انتگرال در ... از این نقاط و نیز وجود خط مماس را در این ...

مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر …

اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را ...

دیفرانسیل و انتگرال - مقاله سرا

دیفرانسیل و انتگرال. ... برای این کار، ضریب زاویه خط مماس در یک نقطه را تعریف می کنیم ...

بررسی تاثیر بازی در یادگیری کودکان پیش دبستانی

اموزش فتوشاپ

بررسی تاثیر بازی در یادگیری کودکان پیش دبستانی

بزرگترین مجموعه عکس نوشته فارسی

حل تمرین جبرپیشرفته هانگرفورد

زندگینامه ابن خلدون

استفاده از نانو تکنولوژی در درمان ایدز

بنر لایه باز پیروزی انقلاب اسلامیتحقیق زبان برنامه نویسی پاسکال