دانلود رایگان


پرسشنامه صمیمیت تامپسون و واکر - دانلود رایگاندانلود رایگان یک ابزار 17 سوالی است که برای سنجیدن مهر و صمیمیتتنظیم شده است. این پرسش­نامه توسط اعتمادي براي تعيين ميزاناعتبار مورد ارزيابي قرار گرفت. این مقیاس توسط ثنایی(

دانلود رایگان یک ابزار 17 سوالی است که برای سنجیدن مهر و صمیمیتتنظیم شده است. این پرسش­نامه توسط اعتمادي براي تعيين ميزاناعتبار مورد ارزيابي قرار گرفت. این مقیاس توسط ثنایی( 1379) ترجمه شد. برای تعیینروایی محتوی و صوری ابتدا پرسش نامه توسط 15 نفر از اساتید مشاوره و 15 نفر زوجبررسی شده و روایی صوری و محتویی آن تأیید شد.( اعتمادی، 1384). هم چنین خزاعی(1386) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود از طریق اجرای همزمان با پرسش نامه باگاروزیو برآورد ضریب همبستگی آن ها 82 درصد محاسبه کرده است و در سطح 01/0 معنی­دار بود که نشان دهندهروایی ملاکی برای این مقیاس است. اعتمادی در پایان نامه دکتری روی 100 زن و شوهر در اصفهان که به صورت تصادفی انتخابشده بودند اجرا کرد. ضريب پايايي كل مقياس با روش آلفاي كرونباخ 96/0 به دست آمد وحاكي از پايايي قابل قبول پرسش­نامه بود. خزاعی (1386) نیز پایایی کل را 85/0 به دست آورد.

پرسشنامه


صمیمیت


تامپسون و واکر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


موفقیت - مقیاس صمیمیت[1] (واکر و تامپسون)

مقیاس صمیمیت (واکر و تامپسون) این پرسشنامه در سال 1983 توسط الکسیس جی. واکر و لیندا ...

مقیاس صمیمیت الکسیس جی. واکر و لیندا تامپسون

عنوان پرسشنامه: صمیمیت الکسیس جی. واکر و لیندا تامپسون (is) تعداد گویه ها: ۱۷ هدف: سنجش ...

دانلود پرسشنامه صميميت تامپسون و واکر

دانلود پرسشنامه صميميت تامپسون و واکر 1 . پرسشنامه استاندارد صمیمیت (تامپسون و واکر ...

مقیاس صمیمیت الکسیس جی. واکر و لیندا تامپسون

عنوان پرسشنامه: صمیمیت الکسیس جی. واکر و لیندا تامپسون (is) تعداد گویه ها: ۱۷ هدف: سنجش ...

پرسشنامه مقیاس صمیمیت زناشویی MIS17 تامپسون و

پرسشنامه مقیاس صمیمیت زناشویی mis17 تامپسون و والکر (1983) صفحه ...

مقیاس صمیمیت الکسیس جی. واکر و لیندا تامپسون

عنوان پرسشنامه: صمیمیت الکسیس جی. واکر و لیندا تامپسون (is) تعداد گویه ها: ۱۷ هدف: سنجش ...

دانلود رایگان مقیاس صمیمیت واگر و تامسون (1983) - …

لطفا در مورد مقیاس صمیمیت واکر و تامپسون اعتبار و ... پرسشنامه. ... صمیمیت واگر و ...

دانلود رایگان مقیاس صمیمیت واگر و تامسون (1983) - …

لطفا در مورد مقیاس صمیمیت واکر و تامپسون اعتبار و ... پرسشنامه. ... صمیمیت واگر و ...

پرسشنامه صمیمیت در خانواده

شده در باره صمیمیت پرسشنامه ... واکر و لیندا تامپسون ... صمیمیت الکسیس جی. واکر و ...

مقیاس صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر (MIS) - سایت علمی و ...

مقیاس صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر ... پرسشنامه تعارض کار و خانواده کارلسون و ...

افزایش لایک در اینستاگرام

پرسشنامه عزت نفس کوپر 58 سوالیپاورپوینت هوش تجاری (business intelligence)

کتاب بلاروس و عالم اسلام

ساختارهاي داده نمايه سازي ژنوم و تواليهاي پروتئينيگزارش کارآموزی کلیات طراحی جیگ و بدنه سازی

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

بیدارباش کلش اف کلنز (ضدحمله)