دانلود رایگان


پرسشنامه صمیمیت تامپسون و واکر - دانلود رایگاندانلود رایگان یک ابزار 17 سوالی است که برای سنجیدن مهر و صمیمیتتنظیم شده است. این پرسش­نامه توسط اعتمادي براي تعيين ميزاناعتبار مورد ارزيابي قرار گرفت. این مقیاس توسط ثنایی(

دانلود رایگان یک ابزار 17 سوالی است که برای سنجیدن مهر و صمیمیتتنظیم شده است. این پرسش­نامه توسط اعتمادي براي تعيين ميزاناعتبار مورد ارزيابي قرار گرفت. این مقیاس توسط ثنایی( 1379) ترجمه شد. برای تعیینروایی محتوی و صوری ابتدا پرسش نامه توسط 15 نفر از اساتید مشاوره و 15 نفر زوجبررسی شده و روایی صوری و محتویی آن تأیید شد.( اعتمادی، 1384). هم چنین خزاعی(1386) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود از طریق اجرای همزمان با پرسش نامه باگاروزیو برآورد ضریب همبستگی آن ها 82 درصد محاسبه کرده است و در سطح 01/0 معنی­دار بود که نشان دهندهروایی ملاکی برای این مقیاس است. اعتمادی در پایان نامه دکتری روی 100 زن و شوهر در اصفهان که به صورت تصادفی انتخابشده بودند اجرا کرد. ضريب پايايي كل مقياس با روش آلفاي كرونباخ 96/0 به دست آمد وحاكي از پايايي قابل قبول پرسش­نامه بود. خزاعی (1386) نیز پایایی کل را 85/0 به دست آورد.

پرسشنامه


صمیمیت


تامپسون و واکر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه صمیمیت واکر و تامپسون | 1پرسش

جستجو در یــ1ــک پرسش : پاورپوینت آشنایی با اسپانیا. پاورپوینت Folding architecture

دانلود پرسشنامه و آزمون (استاندارد و رایگان) | پرسشنامه ...

پرسشنامه و مقیاس صمیمیت زناشوئی is (واکر و تامپسون ... سازی پرسشنامه، آزمون و ...

دانلود پرسشنامه صمیمیت زناشویی MIS-17 تامپسون و

دانلود پرسشنامه صمیمیت زناشویی mis ... این مقیاس توسط تامپسون و واکر در سال 1983 ساخته ...

موفقیت - مقیاس صمیمیت[1] (واکر و تامپسون)

مقیاس صمیمیت (واکر و تامپسون) این پرسشنامه در سال 1983 توسط الکسیس جی. واکر و لیندا ...

پرسشنامه رایگان صمیمیت زناشویی تامپسون و واکر

پرسشنامه صمیمیت زناشویی تامپسون و واکر. چکیده: مقدمه: جستجو و حفظ رابطه با نزدیکان، به ...

دانلود پرسشنامه صمیمیت تامپسون و واکر

پرسشنامه صمیمیت تامپسون و واکر ... قیمت فایل فقط 1,800 تومان. دانلود پرسشنامه صمیمیت ...

پرسشنامه مقیاس صمیمیت زناشویی MIS17 تامپسون و

پرسشنامه مقیاس صمیمیت زناشویی mis17 تامپسون و والکر (1983) صفحه ...

مقیاس صمیمیت الکسیس جی. واکر و لیندا تامپسون

عنوان پرسشنامه: صمیمیت الکسیس جی. واکر و لیندا تامپسون (is) تعداد گویه ها: ۱۷ هدف: سنجش ...

مقیاس صمیمیت الکسیس جی. واکر و لیندا تامپسون

عنوان پرسشنامه: صمیمیت الکسیس جی. واکر و لیندا تامپسون (is) تعداد گویه ها: ۱۷ هدف: سنجش ...

پرسشنامه صمیمیت زوجین - سایت علمی آموزشی …

این پرسشنامه توسط واکر و تامپسون (1983) تهیه شده که دارای 17 ماده است و برای سنجش مهر و ...

دانلود پرسشنامه و آزمون (استاندارد و رایگان) | پرسشنامه ...

پرسشنامه و مقیاس صمیمیت زناشوئی is (واکر و تامپسون ... سازی پرسشنامه، آزمون و ...

پرسشنامه صمیمیت تامپسون و واکر(1983)

نام: پرسشنامه صمیمیت تامپسون و واکر(1983) رشته: پرسشنامه: گروه: روانشناسی: نوع: دانشگاهی

دانلود پرسشنامه و آزمون (استاندارد و رایگان) | پرسشنامه ...

پرسشنامه و مقیاس صمیمیت زناشوئی is (واکر و تامپسون ... سازی پرسشنامه، آزمون و ...

نرم افزار کسب و کار جام

وکتور پروانه

پایان نامه : سیستم عامل های موبایل

موشک بالستیک اسکاد و سامانه پرتاب آن

پرسشنامه ارزیابی دانشجویان از محیط های آموزشی

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

آزمون ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون و کوهن، 2001)دانلود لایه های رقومی استان آذربايجان غربي (با فرمت شیپ فایل shp)

اینستاگرام فارسی