دانلود رایگان


کامپیوتر 45. مدل زبانی پیگرد موضوع به منظور تشخیص گفتار - دانلود رایگاندانلود رایگان مدل زبانی پیگرد موضوع به منظور تشخیص گفتارچکیدهدر شرایط واقعی، مشخصه های زبانی و صوت شناسی اغلب موارد بر مبنای گویندگان، سبک گفتار و تغییرات تاپیک متفاوت می

دانلود رایگان مدل زبانی پیگرد موضوع به منظور تشخیص گفتار
چکیدهدر شرایط واقعی، مشخصه های زبانی و صوت شناسی اغلب موارد بر مبنای گویندگان، سبک گفتار و تغییرات تاپیک متفاوت می باشد. برای انطباق این تغییرات، رویکردهای تشخیص گفتار که شامل دنبال کردن تغییرات محیطی رو به افزایش می باشد، توجهات را به سمت خود معطوف کرده است. این مقاله مدل زبانی پیگیری تاپیک را مطرح می کند که بطور انطباقی تغییرات را در تاپیک بر مبنای سازگاری مدل در تشخیص گفتار، دنبال می کند. ما از مجموعه مباحث MIT و بررسی های انجام شده توسط ژاپنی ها در بررسی های مرتبط به تشخیص گفتار استفاده می کنیم و کارایی مدل طرح شده را نشان می دهیم.مدل زبانی؛ مدل تاپیکات نهفته؛ دنبال کردن تاپیک؛ الگوریتم آنلاین؛ تشخیص گفتار


مدل زبانی پیگرد موضوع


تشخیص گفتار


مدل زبانی


مدل تاپیکات نهفته


دنبال کردن تاپیک


الگوریتم آنلاین


Topic tracking language model


speech recognition


مقاله انگلیسی کامپیوتر با ترجمه فارسی


مقاله انگلیسی کامپیوتر با ترجمه


مقاله انگلیسی کامپیوتر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سرطاننمونه سوالات پودمان آشپزی و سفره آرایینمونه سوالات پودمان آشپزی و سفره آرایی

تجربیات مدون آموزگار ابتدایی ، استفاده از آزمایش عملی در کلاس64صفحه

ویندوز 2003 سرور

دانلود ارث حقوق زن و مرد

یادداشت های روزانه نیما یوشیج

تحقیق برنامه ریزی شهری (نمونه موردی: محدوده شمال شرق قزوین)